Pole tekstowe:

BEZSTRESOWO i PROFESJONALNIE

 

 

W OFERCIE POSIADAM 2 RODZAJE SZKOLEŃ:

 

KURS PODSTAWOWY kat. B:

- szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych przeprowadzanych w formie multimedialnej (w tym 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych z udziałem osoby posiadającej uprawnienia ratownika medycznego) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (przeprowadzanych według harmonogramu opracowanego od 2003 roku indywidualnie pod kątem umiejętności)

- materiały dydaktyczne i pytania testowe PWPW GRATIS                   

- 1h jazdy przed egzaminem państwowym GRATIS

- zajęcia teoretyczne prowadzone cyklem 10 spotkań,

- możliwość odbycia zajęć w soboty

- dogodne i indywidualne godziny jazd, uwzględniając rozpoczęcie i zakończenie               

   w miejscu zamieszkania

- obowiązkowa godzina jazdy w przededniu egzaminu na placu manewrowym 

   Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie

- egzamin wewnętrzny bezpłatny przeprowadzany na zasadach ogólnych egzaminu 

   państwowego z udziałem osoby posiadającej uprawnienia EGZAMINATORA

- w ramach zajęć praktycznych obowiązkowe zajęcia z DODATKOWYCH 

   UMIEJĘTNOŚCI techniki kierowania pojazdem z ZASADAMI ECO DRIVINGU

- realizacja zajęć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania

- miły, spokojny, bezpieczny i skuteczny sposób instruktażu

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE kat.B:

 

- szkolenie przeznaczone dla osób, które uzyskały wynik negatywny z egzaminu  

  praktycznego

 

- szkolenie obejmuje skorygowanie popełnianych błędów pod kątem egzaminu 

  państwowego lub samodzielnej jazdy swoim pojazdem

 

- o ilości godzin dodatkowych jazd decydujecie Państwo

 

 

Dziękuję za zapoznanie się z ofertą